Στις 15 Μαρτίου 2006 η χώρα μας εφάρμοσε τη κοινή νομοθεσία των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτέφρωση νεκρών, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα για μετά θάνατον καύση σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς της χώρα μας.

Η καύση πραγματοποιείται στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα (πλέον) σε υπερσύγχρονους κλιβάνους.

Το γραφείο μας παρέχει με συνέπεια, σεβασμό και όλες τις νόμιμες διαδικασίες την υπηρεσία της αποτέφρωσης στην οποία μπορεί να παρευρεθεί και η οικογένεια αν το επιθυμεί.

Η σορός μεταφέρεται σε υπερσύγχρονους κλιβάνους στην Ελλάδα.

Με υπευθυνότητα και σεβασμό μεταφέρουμε τη σορό του αγαπημένου σας προσώπου και αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της αποτέφρωσης.

Αποτεφρώσεις – Κρεματόριο – Αποτεφρωτήριο

Χρήσιμες πληροφορίες

Όσοι επιλέγουν την αποτέφρωση είναι χρήσιμο να γνωρίζουν:

1. Οι υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών παρέχονται αποκλειστικά μέσω γραφείων τελετών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεπώς, οι συγγενείς ή οικείοι των θανόντων θα πρέπει να επικοινωνούν με το γραφείο τελετών της επιλογής τους το οποίο και αναλαμβάνει στη συνέχεια τις διαδικασίες αποτέφρωσης σε συνεργασία με το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών.

2. Τα έξοδα της αποτέφρωσης καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία όπως ισχύει και για την ταφή. Πλέον η καταβολή των εξόδων γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικής αιτήσεως του δικαιούχου στη σελίδα του e-efka.

3. Προαγορά υπηρεσιών: Το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών παρέχει τη δυνατότητα προαγοράς υπηρεσιών αποτέφρωσης και διάθεσης της τέφρας ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση της οικογένειας με διαδικαστικά και οικονομικά ζητήματα σε μία φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή.

4. Αποτέφρωση οστών: Όλοι βιώνουμε την τραγική κατάληξη σε βάθος χρόνων της εκταφής των οστών των νεκρών μας. Πλέον, οι οικογένειες μπορούν μετά την εκταφή, αντί της συνήθους διαδικασίας της τοποθέτησης των οστών εντός οστεοθήκης και φύλαξης σε οστεοφυλάκιο στα κοιμητήρια, να επιλέγουν την αποτέφρωση των οστών.

5. Η διαδικασία της αποτέφρωσης σορού διαρκεί 2-3 ώρες και της αποτέφρωσης οστών διαρκεί 1,5-2 ώρες.

6. Το ΚΑΝ εκδίδει πιστοποιητικό αποτέφρωσης σορού, καθώς και πιστοποιητικό αποτέφρωσης οστών από εκταφές.

Χρειάζεται να συμπληρώνουν τα ακόλουθα έντυπα:

1. Εντολή-TEL_PANTELIOS_αποτέφρωση (σε μορφή docx) ή Εντολή-TEL_PANTELIOS_αποτέφρωση (σε μορφή pdf)

2. Για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου για αποτέφρωση απαιτούνται:

Δήλωση επιθυμίας αποτέφρωσης με γνήσιο υπογραφής, πατήστε εδώ για να κατεβάσετε υπόδειγμα δήλωσης: Δήλωση Αποτέφρωσης (σε μορφή docx) ή Δήλωση Αποτέφρωσης (σε μορφή pdf). Πλέον μπορείτε ηλεκτρονικά να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας μέσω της σελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou.

3. Για αποτέφρωση οστών απαιτείται συμπληρωμένη η Εντολή-TELETES_PANTELIOS_αποτέφρωση-οστών (σε μορφή docx) ή Εντολή-TELETES_PANTELIOS_αποτέφρωση-οστών (σε μορφή pdf) και Δήλωση επιθυμίας αποτέφρωσης οστών με γνήσιο υπογραφής.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε υπόδειγμα δήλωσης: Δήλωση Αποτέφρωσης οστών (σε μορφή docx) ή Δήλωση-Αποτέφρωσης-οστών (σε μορφή pdf).

Πλέον μπορείτε ηλεκτρονικά να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας μέσω της σελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou.

4. Μεταφορά Τεφροδόχου με Αεροπλάνο

Για την μεταφορά της τεφροδόχου με αεροπλάνο θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αεροπορική που σκοπεύετε να ταξιδέψετε ώστε να σας δώσουν λεπτομέρειες για τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζεται να συνοδεύουν την τεφροδόχο για το ταξίδι.

Ενδεικτικά για μεταφορά της τεφροδόχου ως χειραποσκευή με την AEGEAN AIRLINES απαιτούνται:

1) Πιστοποιητικό θανάτου

2) Πιστοποιητικό Αποτέφρωσης.