Υπηρεσίες Τελετής

  • Φροντίδα και μεταφορά της σορού από την τοποθεσία θανάτου στο κοιμητήριο ή σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να επιτραπεί η ταφή.
  • Δημοσίευση αγγελίας σε εφημερίδα, τοιχοκόλληση αγγελτηρίων και εκτύπωση ευχαριστηρίων καρτών μετά την κηδεία.
  • Διαθέτουμε βιβλίο συλληπητηρίων στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των παρευρισταμένων της τελετής. Δίνεται επίσης στην οικογένεια λίστα με τους δωρητές των στεφάνων.
  • Παροχή των απαραίτητων οχημάτων και προσωπικού για την τέλεση της κηδείας με αξιοπρέπεια και επαγγελματισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες της οικογένειας.
  • Διαθέτουμε ποικιλία φερέτρων ικανοποιώντας κάθε προσωπική επιθυμία.
  • Παραγγελία στεφάνων για την κηδεία εκ μέρους του πελάτη ή τρίτων.
  • Παραδίδουμε στην οικογένεια όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εξηγούμε όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την αποζημίωση των εξόδων τελετής από τον ασφαλιστικό φορέα.