Κρίσσης 7, Πλατεία Κυψέλης, 11364, Αθήνα – Τηλ. 210 86 11 340