Τηλέφωνο: 210-2530600 (24 ώρες) - Κιν: 6934-510604

Κρίσσης 7, Πλατεία Κυψέλης, 11364, Αθήνα – Τηλ. 210 25 30 600