πολιτική κηδεία είναι ένα είδος τελετής που πραγματοποιείται πριν από την ταφή ή την αποτέφρωση, και την οποία έχει επιλέξει ο εκλιπών ή οι συγγενείς του για θρησκευτικούς, κυρίως, λόγους. Αυτό το είδος της τελετής προτιμάται, ως επί το πλείστον ,  αν δεν υπάρχει η δυνατότητα μιας τελετής που να συνάδει με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Η οργάνωση στην πολιτική κηδεία είναι παρόμοια με εκείνη της θρησκευτικής τελετής. Την οργάνωση μιας τελετής πολιτικής κηδείας αναλαμβάνει το γραφείο τελετών, το οποίο καθοδηγεί την οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα του εκλιπόντος σε κάθε βήμα σε αυτήν τη διαδικασία. Οι άνθρωποι του γραφείου τελετών, όπως συμβαίνει και με τη θρησκευτική κηδεία, είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα της σορού του εκλιπόντος, στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους τους, καθώς και για θέματα, όπως το φέρετρο, η νεκροφόρα, ο ανθοστολισμός, αλλά και για διαδικαστικά θέματα, όπως η εκτύπωση και θυροκόλληση αγγελτηρίων, η δήλωση θανάτου, η έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου και η άδεια ταφής,

Η τελετή στην πολιτική κηδεία πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, υπαίθριο ή εσωτερικό, ο οποίος μπορεί να στολιστεί με άνθη, ανάλογα με την επιθυμία των συγγενών. Υπάρχει, πάντα, η δυνατότητα εκφώνησης επικηδείου /αποχαιρετιστηρίου λόγου από την οικογένεια και τους αγαπημένους ανθρώπους του εκλιπόντος. Οι άνθρωποι που ήταν κοντά στον εκλιπόντα μπορούν να παρευρεθούν στην τελετή, να συλλυπηθούν τους συγγενείς, ακόμα και να γράψουν τις σκέψεις τους και λίγα λόγια συμπαράστασης στους συγγενείς.