Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για να γίνουν σωστά και γρήγορα τα έξοδα κηδείας και η μεταβίβαση σύνταξη χηρείας.